zamknij Serwis używa plików cookies w celu identyfikacji i konfiguracji użytkownika, sesji, statystyk.

EKS-BIL to ekspert w zakresie badania bilansów i rachunkowości firm od 14 lat.

 

Biuro Badania Bilansów i Rachunkowości EKS-BIL Sp. z o.o. w Lublinie zostało wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania  sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1919. Uchwała Nr 27/2/99 z dnia 10.08.1999r

Biuro Badania Bilansów i Rachunkowości EKS-BIL Sp. z o.o. jest licencjonowaną firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie rachunkowości i badania bilansów podmiotów o różnych profilach i wielkości.

W naszej ofercie mieszczą się między innymi: badanie i weryfikacja sprawozdań finansowych, prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR).

Zakres usług Biura Badania Bilansów i Rachunkowości EKS-BIL Sp. z o.o.:

   -badanie i weryfikacja sprawozdań finansowych
   -prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
   -prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
   -sporządzanie bilansów
   -ewidencja i rozliczanie podatku VAT
   -sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i ZUS
   -sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
   -pomoc przy rozpoczęciu działalności gospodarczej
   -reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym, ZUS i GUS
   -obsługa kadrowo-płacowa
   -ocena i organizacja systemu rachunkowości
   -konsultacje finansowo-księgowe

Zapraszamy!

Naszymi Klientami są zarówno małe, jednoosobowe firmy, jak również spółki prawa handlowego.

Z naszych usług badania bilansu dotychczas skorzystały spółki akcyjne – jednoosobowe Skarbu Państwa, spółki akcyjne z kapitałem prywatnym, spółki z o.o. – pracownicze i prywatne oraz inne podmioty prawa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Profesjonalizm!

Profesjonalni biegli rewidenci.

Księgi rachunkowe prowadzone są na programie CDN OPTIMA, którego autorem jest COMARCH SA.

Usługi świadczone przez biuro rachunkowe Eks-Bil, dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz prowadzenia rachunkowości, są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Formularz kontaktowy:

Imię:
Nazwisko:
Email:
Wiadomość: