zamknij Serwis używa plików cookies w celu identyfikacji i konfiguracji użytkownika, sesji, statystyk.

KSIĘGOWOŚĆ

Zapewniamy pełną obsługę finansowo-księgową, prowadzoną przez wykwalifikowanych  specjalistów. Nadzór nad ich pracą sprawują biegli rewidenci. Staramy się rzetelnie załatwić każdą sprawę, z którą zwróci się do nas Klient. Księgi rachunkowe prowadzimy na programie CDN OPTIMA, autorem programu jest firma COMARCH S.A..

Zapewniamy Państwu bezpieczeństwo naszych usług.Działalność biura rachunkowego jest ubezpieczona w zakresie OC, jednak dotychczas nie było potrzeby korzystania z tego ubezpieczenia.

Odpłatność za nasze usługi określana jest indywidualnie i zależy od formy prowadzonej księgowości, liczby dokumentów do zaksięgowania oraz liczby pracowników. Jesteśmy przekonani, że możemy ustalić cenę satysfakcjonującą dla Państwa.

BADANIE  SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Dysponujemy znaczącym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych dla różnego typu jednostek (spółki prawa handlowego i inne podmioty prawne).

Zasady przeprowadzania audytu są określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) i w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009,Nr 77).

DORADZTWO

Nasi Klienci mają zapewnione podstawowe doradztwo w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. W sytuacjach szczególnie skomplikowanych pomagamy skontaktować się ze specjalistami, współpracującymi z naszą firmą.

Zapraszamy!

Naszymi Klientami są zarówno małe, jednoosobowe firmy, jak również spółki prawa handlowego.

Z naszych usług badania bilansu dotychczas skorzystały spółki akcyjne – jednoosobowe Skarbu Państwa, spółki akcyjne z kapitałem prywatnym, spółki z o.o. – pracownicze i prywatne oraz inne podmioty prawa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Profesjonalizm!

Profesjonalni biegli rewidenci.

Księgi rachunkowe prowadzone są na programie CDN OPTIMA, którego autorem jest COMARCH SA.

Usługi świadczone przez biuro rachunkowe Eks-Bil, dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz prowadzenia rachunkowości, są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Formularz kontaktowy:

Imię:
Nazwisko:
Email:
Wiadomość: